LAGE RUGKLACHTEN

Onderzoek wijst uit dat negen van de tien volwassenen minstens eenmaal in hun leven rugklachten krijgen. Bij 5 tot 10% van hen wordt een duidelijk aanwijsbare oorzaak gevonden.

Bij de overige mensen (90-95%) is de oorzaak van de klachten niet duidelijk. Wel staat vast dat overbelasting, spanning, een slechte conditie of onjuist gebruik van de rug een belangrijke rol kunnen spelen bij het ontstaan en in stand houden van de klachten.

Onder begeleiding van mij werken we samen aan het herstel van
de balans tussen spanning en ontspanning en brengen we het lichaam weer in goede conditie. Ik maak u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. U krijgt inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Samen gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten.

U analyseert uw houding en bewegingen in het dagelijkse leven.

(zie ook rug-netwerk).

CHRONISCHE PIJN

U ervaart pijn. Als deze pijn langdurig aanwezig is, kan het een
eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijkse functioneren.

Als speciaal hiervoor geschoold oefentherapeut biedt een ik hier-voor een effectieve behandelwijze: het Chronisch Pijn Protocol.
De behandeling richt zich niet op pijnvermindering, maar wil
de pijn minder leidend maken in het leven.

Gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten en hoe u hiermee omgaat. Vervolgens stel ik samen met u uw haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en
uw kwaliteit van leven verbetert.

(zie ook netwerkchronischepijn).

OEFENTHERAPIE BIJ KINDEREN

Kinderen kunnen een afwijkende lichaamshouding ontwikkelen. Deze houdingsafwijking zou kunnen versterken tijdens de groei
als er weinig aandacht aan wordt geschonken. Ook kunnen pijn-klachten aan de rug of schouders ontstaan als gevolg van een minder gunstige houding. Extra oefeningen ter bevordering van
een gunstigere lichaamshouding kunnen zowel de houding verbeteren als pijnklachten verminderen of voorkomen.

Tevens kan bij een kind sprake zijn van een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling. Dit kan gepaard gaan met
een afwijkende lichaamshouding. Deze kinderen zullen naast oefeningen ter bevordering van de lichaamshouding ook oefeningen nodig hebben ter bevordering van de motorische ontwikkeling. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij
de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardig-heden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij vooral het spelen op de voorgrond.

OVERIGE INDICATIES:

Arbeidsrelevante klachten - klik hier voor de folder

Ademhalingsklachten - klik hier voor de folder

Arm-, nek- en schouderklachten - klik hier voor de folder

Bekkenklachten - klik hier voor de folder

Lage rugklachten - klik hier voor de folder

Spanningshoofdpijn - klik hier voor de folder

 

Flyers:

Artose

Parkinson

Senioren

Vitaal ouder worden

 

Oefentherapie bij de Ziekte van Parkinson

Als oefentherapeut ben ik aangesloten bij ParkinsonNet Hoorn.

ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners (neuroloog, neurologisch verpleegkundige van het WFG, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten) die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson.

De therapeuten zijn opgeleid door experts op het gebied van de ziekte van Parkinson vanuit het UMC St. Radboud in Nijmegen.

(zie ook ParkinsonNet).

Slaapoefentherapie

Valt u moeilijk in slaap, wordt u 's nachts vaak wakker of kunt u vroeg in de ochtend niet meer slapen? Of merkt u dat u niet uitgerust wakker wordt en overdag moe bent?

Gelukkig is slapeloosheid bijna altijd goed te behandelen. Lekker slapen is namelijk ├ęcht aan te leren. U kunt zelf heel veel doen om uw natuurlijke slaap (gewoonte) te herstellen. Ook in perioden van stress en zorgen. Lees hier over slaapoefentherapie.

Caroline is gecertificeerd slaapoefentherapeut (www.slaapoefentherapie.nl).

 

LINKS

Overzicht van vergoedingen per verzekeraar

 

VVOCM
(Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)

Netwerk Chronische Pijn

Rug-netwerk

ParkinsonNet

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Design by Reclamestudio Morant - 2021

Privacy verklaring